Egyéb jövő időt kifejező szerkezetek

A már tárgyalt négy jövő idejű igeidő mellett létezik még több jövőt kifejező szerkezet az angol nyelvben.

 

1. „BE” GOING TO+IGE (főnévi igenév)

Ezzel a szerkezettel egy előre eltervezett jövőbeli cselekvést tudunk kifejezni, tehát olyan szándékot, tervet, ami a beszéd pillanatához képest korábban fogalmazódott meg.

We are going to travel to Japan next month. Jövő hónapban Japánba fogunk utazni.

They are going to buy that house. Meg fogják venni azt a házat.

She is going to marry a French businessman. Hozzá fog menni egy francia üzletemberhez.

I am going to learn marketing from next week. Jövő héttől marketinget fogok tanulni.

Mrs. Collins is going to be the new boss. Mrs. Collins lesz az új főnök.

Jenny is going to sell her antique table. Jenny el fogja adni az antik asztalát.

She is going to arrive at 10.15. 10.15-kor fog megérkezni.

Alan is going to get a nem car. Alan új autót fog kapni.

We are not going to take part in the meeting today. Nem fogunk részt venni a mai megbeszélésen.

Are you going to invite him too? Őt is meg fogod hívni?

 

Olyan esetekben, amikor a jövőbeli cselekvésről a beszéd pillanatában hozzuk a döntést, Egyszerű jövőt kell használni.

Have you left your wallet at home? No problem, then I will pay. Otthon hagytad a pénztárcádat? Nem baj, akkor majd én fizetek.

 

A come és a go igék általában nem használatosak ezzel a szerkezettel együtt, ilyen esetekben inkább a Folyamatos jelen időt alkalmazzuk. (Tehát nem: „I am going to go…„, vagy „I am going to come…„)

She is coming for dinner tonight. Ma este jön vacsorára.

He is going to a football match. Focimeccsre fog menni.

 

2. FOLYAMATOS JELEN

A folyamatos jelennek három alkalmazási köre van, ezekről már korábban volt szó. A harmadik használatának definíciója a következő: előre eltervezett, közeljövőbeli cselekvés kifejezése. Megbeszélt programok, találkozók stb. fejezhetők ki ezzel. A be going to szerkezettől csak annyiban tér el, hogy ezt jövőben közeli tervek kifejezésére használjuk, az előző viszont nincs időben limitálva.

I am seeing my granny today. Ma meglátogatom a nagyit.

Peter is coming for me at 9.00. Peter 9-kor jön értem.

They are leaving soon. Hamarosan indulnak.

 

További példák az igeidők témakörben a Folyamatos jelennél.

 

3. „BE” TO+IGE (főnévi igenév)

A be to szerkezet megegyezik a be going to-val, de ezt csak hivatalos, formális szövegkörnyezetben lehet alkalmazni. Gyakran látható újságcikkekben, vagy azok címében. A tagadott forma nem használatos.

The Queen is to visit Australia next month. A Királynő jövő hónapban Ausztráliába fog látogatni.

The company is to launch a new advertisement campaign. A vállalat egy új reklámhadjáratot fog indítani.

The new school is to open this week. Ezen a héten nyit az új iskola.

A new president is to be elected next year. Jövő évben új elnököt fognak választani.

GM is to increase its production in Mexico. A GM növelni fogja a termelést Mexikóban.

The ministry is to introduce a new tax. A minisztérium új adót fog bevezetni.

A hospital in Leeds is to be closed down. Bezárnak egy kórházat Leedsben.

Marquez is to publish a new novel. Marquez új könyvet fog kiadni.

 

4. „BE” ABOUT TO+IGE (főnévi igenév)

Ez a szerkezet is előre eltervezett, közeljövőbeli cselekvést fejez ki, ennek fordítása: „éppen azon van, hogy…”, „éppen most készülök…” stb.

Tom is about to leave. Tom most készül indulni.

I am just about to call Bob, do you want to talk to him? Most akarom (készülök) felhívni Bobot, akarsz beszélni vele?

The bus is about to start, hurry up! A busz indulni készül, siess!

Mary is about to have her hair dyied. Mary most készül befestetni a haját.

He is just about to jump. Most készül ugrani.

 

5. EGYSZERŰ JELEN

Az egyszerű jelen is alkalmazható előre eltervezett jövőbeli cselekvés kifejezésére. Használata hasonlít a Folyamatos jelenéhez, a különbség az, hogy ez személytelenebb, hivatalosabb, és leggyakrabban egy terv részletének megnevezésére szolgál.

The new surermarket opens next Saturday. Az új áruház jövő szombaton nyit.

At noon I have lunch with the boss. Délben a főnökkel ebédelek.

The semester starts on the 12th of September. A félév szeptember 12-én kezdődik.

The first volume of the lexicon comes out this month. A lexikon első kötete ebben a hónapban jön ki.

The transfer arrives next week. Jövő héten jön az átutalás.

Susan goes in after you. Susan megy be utánad.

The task lasts till 11. A feladat 11-ig fog tartani.

error: Védett tartalom