Érvényes: 2021. október 2-től visszavonásig

 

 

Általános Szerződési Feltételek

a www.raraxy.com webhelyen működtetett webáruházhoz

Fontos, hogy a megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmát!

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, utólag nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a Matolcsi László e.v. (nyilvántartási szám: 31933501, adószám: 72120606127, Székesfehérár, Gyümölcs utca 24. tetőtér 10.) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által www.raraxy.com domainnév alatt üzemeltetett, több weboldalból, aloldalból álló honlap és webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe a kínált termékeket, szolgáltatásokat, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Szolgáltató (üzemeltető) adatai

Név: Matolcsi László (egyéni vállalkozó)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 24.
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 24.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Okmányirodai Osztály
Nyilvántartási szám: 31933501
Adószám: 72120606127
Képviselő: Matolcsi László
Telefonszám: +36205105446
E-mail: info@raraxy.com
Honlap: www.raraxy.com

A Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.
Adószám: 23023071-2-42
Elérhetőség: +36 30 598 7210
Honlap: https://webhosticon.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Eker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.), a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet vonatkozik, figyelemmel az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/83/EU Irányelvére is, bizonyos termékcsoportok és értékhatárok esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF a dokumentum tetején feltüntetett dátumtól visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató a www.raraxy.com/aszf oldalon teszi közzé. A Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A Szolgáltató minden jogot fenntart magának a weboldal, a weboldal részei és az ott megjelenő tartalmak, továbbá a weboldal és az ott kínált szolgáltatások terjesztésének vonatkozásában. A Szolgáltató kifejezett írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének másolása, letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése.

A kínált termékek és szolgáltatások

A honlapon a megvásárolható termékek/szolgáltatások lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél/szolgáltatásoknál szereplő leírásokban található tájékoztatás.

Az adatbeviteli hibák javítása – felelősség a megadott adatok valóságáért

A Felhasználónak a megrendelés során, a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa rögzített adatok módosítására. A Felhasználó felelőssége, hogy a megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, mivel a megadott adatok alapján kerül számlázásra a termék/szolgáltatás, illetve adott esetben szállításra a termék. A Felhasználó a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Felhasználóra hárítani. A Szolgáltató kizárja felelősségét a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért. A rosszul megadott e-mail-cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

A rendelés menete

A vásárlás a www.raraxy.com weboldalakon több helyen is indítható, a webáruház termékeinek központi oldala: www.raraxy.com/tudasbolt. A vásárlás regisztrációhoz kötött, melyet a felhasználó megtehet a vásárlás előtt vagy vásárlás közben. A Felhasználó egy vagy több terméket/szolgáltatást is vásárolhat egyszerre. A megvásárlásra kiválasztott termékeket/szolgáltatásokat a Felhasználó a virtuális „Kosarába” helyezi, majd a Pénztár oldalon vásárolja meg.

A Szolgáltató a 16. életévét be nem töltött gyermekek személyes adatait csakis a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló nyilatkozatban tett engedélye alapján kezelheti és kezeli. Mivel a Szolgáltató a Felhasználó életkorát nem ellenőrzi, a Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozatot tesz, hogy 16. életévét betöltötte, így, jóváhagyásával, személyes adatainak kezelésére a Szolgáltató jogosult. Amennyiben a Felhasználó a 16. életévét nem töltötte be, távoli felek közötti „online” szerződés nem köttetik meg. A nyilatkozat megételéhez és a további ügyintézéshez, amennyiben a szolgáltatásra továbbra is igényt tartanak, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az info@raraxy.com címen.

A rendelés során a Felhasználónak kizárólag a termékek/szolgáltatások igénybevételéhez, a szerződéshez, a számlázáshoz, továbbá a kapcsolattartáshoz szükséges adatait kell megadnia. A Szolgáltató a mindenkori Adatkezelési nyilatkozatában rögzítetteknek megfelelően kezeli a részére átadott személyes adatokat. Az Adatkezelési nyilatkozat a Szolgáltató honlapján a következő címen érhető el: www.raraxy.com/adatkezelesi-nyilatkozat. A rendelés leadásához a fizetési kötelezettség, az érvényes ÁSZF és az Adatkezelési nyilatkozat elfogadása szükséges.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):

Amennyiben a Felhasználó meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az általa megrendelni kívánt termékeknek/szolgáltatásoknak, valamint adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Felhasználó minősül ajánlattevőnek.

A Felhasználó a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. A Felhasználót az ajánlata 72 órás időtartamban köti. Amennyiben a Felhasználó ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 72 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A felhasználónak bármilyen időpontban lehetősége van a rendelés leadására. A Szolgáltató legkésőbb a Felhasználó ajánlatának elküldését követő 72 órán belül e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mail a Felhasználó számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Fizetés

A www.raraxy.com oldalakon megjelenő árak bruttó árak. A Szolgáltató a vásárlásról alanyi adómentes kisadózóként állít ki számlát.

A megrendelt termék fizetésének módja

 • Banki előre utalással történő teljesítés: ha a Szolgáltató már visszaigazolta a Felhasználó rendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a Szolgáltató bankszámlaszámát és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a Szolgáltató bankszámláján, csak ezt követően válik elérhetővé a megrendelt szolgáltatás és/vagy kerül kiszállításra a megrendelt termék.
 • Online bankkártyás fizetés: A Szolgáltató a Paylike ApS (a továbbiakban: Paylike) által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja a Felhasználó részére. A Szolgáltató kizárólag a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a Felhasználótól, a Paylike pedig a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A Paylike fizetőoldalon a Felhasználó által megadott adatokról a Szolgáltató nem értesül, azokat csak a Paylike érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Szolgáltató oldala tájékoztatja a Felhasználót. A kártyás fizetéshez a Felhasználó internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A termék/szolgáltatás ellenértéke azonnal zárolásra kerül a Felhasználó kártyaszámláján. Elfogadott kártyák: a Paylike internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé. A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadás után –, a Paylike elindítja a Felhasználó számlájának megterhelését a termék/szolgáltatás ellenértékével. Amennyiben a Felhasználó nem kerül visszairányításra a Paylike fizetőoldalról a Szolgáltató oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a Felhasználó a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, illetve bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül. További információ a tranzakcióval kapcsolatban a Felhasználó számlavezető bankjától kérhető.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a Felhasználó e-mailben kapja meg a megrendelés kifizetésétől számított legkésőbb 72 órán belül.

Elállási jog

Fontos:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) 29. § / m pontja szerint a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát „nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a www.raraxy.com weboldalakon megvásárlásra elérhető digitális szolgáltatások nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülnek, így a Felhasználó a szolgáltatások megrendelése esetén elállási jogot nem érvényesíthet.

ÁLTALÁNOS FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

Általános tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. a terméknek,
 3. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a terméket, ha azt vásárolt, a Szolgáltató címére küldje vissza.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. A Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

A Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Jótállás, szavatosság, kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Szerzői jogok

A www.raraxy.com oldalain található nyelvoktató tartalmak (ideértve a leírásokat, tananyagokat, feladatsorokat, feladatokat és minden a nyelvi készségek fejlesztését szolgáló egyéb eszközt) szerzői joga a Szolgáltatót illeti.

A www.raraxy.com oldalakon, továbbá az oldalon megtalálható termékek/szolgáltatások hirdetéseiben felhasznált képek és videók saját készítésű, szabad felhasználású vagy megvásárolt, jogtiszta elemek.

A www.raraxy.com oldalon található tartalmak korhatári besorolást nem igényelnek.

Mellékletek

 1. sz. melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta – LETÖLTÉS: https://www.raraxy.com/elallasi-nyilatkozat/

 

 1. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Matolcsi László
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 24.

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

 

A fogyasztó(k) neve:

 

 

A fogyasztó(k) címe:

 

 

A fogyasztó(k) aláírása (papíron tett nyilatkozat esetén):

 

 

 

Kelt

error: Védett tartalom