Kijelentő és tagadó mondatok

Kijelentő

Alany + Állítmány + Tárgy

Az angol nyelvben kötött szórend van, ami azt jelenti, hogy meghatározott sorrendben kell a szavakat egymás után tenni. Ez persze nem terjed ki mindenre, van egy kis mozgásterünk, de ami biztos, az az, hogy az alany és az állítmány (de legalábbis az igei része, azaz az ige) soha nem cserél helyet. Németesek kapaszkodjanak, ez itt nem opció… A tárgyat sem mozgatjuk kedvünkre, maximum kimaradhat a mondatból, de ha van, akkor az az ige után áll.

ALANY + IGE     – jó
IGE + ALANY     – Neeem, nem nem nem. Erről szó sem lehet!

ALANY + IGE + TÁRGY    – jó
TÁRGY + ALANY + IGE    – Nem jó. (Csak Yoda…)
ALANY + TÁRGY + IGE    – M-mmm…!

Például:

 I  like  milk.
 Én  szeretem  (a) tejet.
 alany  állítmány  tárgy

Bizonyos esetekben az állítmány igéjét megelőzi egy segédige.

Például:

I can swim. – Tudok úszni.
We have seen the Eiffel Tower. – Láttuk már az Eiffel Tornyot.

Határozók

A határozókkal már más a helyzet. Alapesetben a mondat végén sorakoznak ebben a rendben:

HELYHATÁROZÓ + IDŐHATÁROZÓ

Ha több is van az egyik fajtából, tehát halmozzuk valamelyiket, akkor a kisebb egység jön előbb, aztán a nagyobb. Tehát így:

(KISEBB + NAGYOBB) HELYHATÁROZÓ + (KISEBB + NAGYOBB) IDŐHATÁROZÓ

Például:

 in my room  at home  at 7 o’clock  yesterday
 a szobámban  otthon  7-kor  tegnap
 kisebb HH nagyobb  HH  kisebb IH  nagyobb IH

Mind a hely-, mind az időhatározókat, azonban, kiemelhetjük a mondat elejére, az alany elé is.

Például:

 In the evenings  she  works.
 Esténként  ő  dolgozik.
 időhatározó  alany  állítmány

Persze így is jó:

She    works  in the evenings.
Ő  dolgozik  esténként.
alany  állítmány  ige

Tagadó

A tagadó mondatok felépítésüket tekintve a kijelentőkre hasonlítanak, azzal a különbséggel, hogy elő kell kapnunk (ha még eddig nem használtunk) egy segédigét, ami persze nem mindegy, hogy milyen, majd ellátjuk egy NOT tagadószóval.

ALANY + SEGÉDIGE + NOT + IGE…

 I  do  not drink  coffee  in the evenings.
 Én    nem  iszom  kávét  esténként.
 alany  segédige  tagadószó  ige  tárgy  időhatározó

Példamondatok

 alany  segédige  tagadószó  ige  tárgy  helyhatározó  időhatározó
 I      do  not  speak  Spanish.    
 We      met  her  in a bar  yesterday.
 Susan  did  not  see  us  at the concert.  
 The car  is    working.      
 Bill      was    here  2 hours ago.
 The cat  will    drink  the milk.    

Kérdő mondatok – fordított szórend

(Kérdőszó) + Segédige + Alany + Ige*

Kérdőszó vagy van, vagy nincs, attól függően, hogy kiegészítendő-e a mondatunk, vagy eldöntendő. Az, mindenesetre biztos, hogy a kérdő mondatok legnagyobb részében fordított szórendet használunk, ami abból áll, hogy egy megfelelő segédigét beillesztünk az alany elé. És a modat megy tovább, mintha mi sem történt volna, tehát így:

KÉRDŐSZÓ + SEGÉDIGE + ALANY + IGE + TÁRGY + HELYHATÁROZÓ + IDŐHATÁROZÓ

Például:

 kérdőszó  segédige  alany  ige  tárgy  helyhatározó  időhatározó
 Where  did  you  buy  this book?    
 What  is  he  playing?      
   Has  she  finished  school?    
   Are  you  coming    to the meeting?  
 How  do  you  go    to school  in the mornings?
 Why  is  she  laughing?      

Összegzés

Bár az angol nyelvben kötött szórend van, mégis több variációs lehetőség van. Ha biztosra akarunk menni, akkor tartsuk be az alany+állítmány+tárgy+helyhatározó+időhatározó sorrendet, és nem hibázhatunk nagyot!

error: Védett tartalom