Személyes névmások

 

   Alany    Tárgy    Birtokos    Önálló birtokos
   Visszaható  
 E/1.  I  én  me  engem, nekem  my  az én vmim  mine  enyém  myself  magam
 E/2.  you  te  you  téged, neked  your  a te vmid  yours  tied  yourself  magad
 E/3.  he  ő (hímnem)  him  őt, neki  his  az ő vmije  his  övé  himself  maga
 E/3.  she  ő
(nőnem)
 her  őt, neki  her  az ő vmije  hers  övé  herself  maga
 E/3.  it  ő / az (semleges)  it  azt, annak  its  annak a vmije  its  azé  itself  maga
 T/1.  we  mi  us  minket, nekünk  our  a mi vmink  ours  mienk  ourselves  magunk
 T/2.  you  ti  you  titeket, nektek  your  a ti vmitek  yours  tietek  yourselves  magatok
 T/3.  they  ők  them  őket, nekik  their  az ő vmijük  theirs  övék  themselves  maguk

 

Alany és tárgy eset

 

A személyes névmások használatával kapcsolatban talán legfontosabb tudnivaló az az, hogy a névmások alany esete mindig az ige előtt áll, a tárgy esete pedig mindig utána, tárgyi pozícióban. Tehát az alábbi példában

I like her. – Kedvelem őt.

 az „I” az alany eset oszlopból, a „her” pedig a tárgyból jön. Ugyanígy:

We visit them twice a week. – Meglátogatjuk őket kétszer egy héten.

A „we” alany, a „them” tárgy esetű személyes névmás.
Az angol nyelvben nincs részes eset, tehát nincs „nekem”, „neked”, stb., ezek helyett tárgy esetet kell használni (ez látszik is a táblázatban a magyar fordításokban).

 

Birtokos és önálló birtokos névmások

A birtokos névmások minden esetben egy főnévvel állnak együtt, például:

my book – az én könyvem
her mother – az ő édesanyja
our plan – a tervünk

Mondatokba foglalva:

My book is in my bag. – Az én könyvem a táskámban van.
I know her mother. – Ismerem az édesanyját.
Our plan didn’t work. – A tervünk nem működött.

Ezekkel szemben az önálló birtokos névmások főnév nélkül, önmagukban megállnak, tehát olyankor használjuk őket, amikor a szövegkörnyezetből már kiderült, hogy miről beszélünk.

Your book is on the desk, mine is in my bag. – A te könyved az asztalon van, az enyém a táskámban.

Itt az első tagmondatban (Your book is on the desk) kiderül, hogy miről van szó – a könyvről -, így a második tagmondatban felesleges újra megnevezni, elég egy önálló birtokos névmás az utalásra (mine).

 

Visszaható névmások

Ezekkel kapcsolatban nincs különösebb tudnivaló, használatuk hasonló a magyar nyelvhez.

Did you enjoy yourselves? – Jól éreztétek magatokat?

error: Védett tartalom