Melléknévfokozás

A melléknévfokozás dolgok összehasonlítására használatos, a magyar nyelvben is használjuk, például:

alapfokú melléknév: szép, nagy, hosszú
középfokú melléknév: szebb, nagyobb, hosszabb
felsőfokú melléknév: legszebb, legnagyobb, leghosszabb

Az angol nyelvben fokozás szempontjából a melléknevek három nagy csoportra (és néhány alcsoportra) bonthatók: az egy-két szótagúak, a több szótagúak és a rendhagyó fokozásúak csoportjára. Fontos megjegyezni, hogy a szótagok számát kiejtés szerint, nem pedig leírás szerint nézzük.

Az egyszótagú melléknevek csoportja

alapfok
középfok
felsőfok
-(e)r -(e)st
nice nicer nicest
slow slower slowest
fast faster fastest
cute cuter cutest
wide wider widest
tall taller tallest
long longer longest
small smaller smallest

A példákból látszik, hogy azok az egy szótagú melléknevek, amelyek –e betűre végződtek (nice, cute, wide), középfokon –r, felsőfokon –st végződést kapnak, minden más esetben, pedig –er, –est végződés kerül a melléknevek végére (slow, fast, tall, long, small).

 

Ide tartozik, de magyarázatot igényel (1):

alapfok
középfok
felsőfok
hot hotter hottest
big bigger biggest
fat fatter fattest

Ezen melléknevek esetén látszik, hogy bizonyos esetekben, fokozás során, az utolsó mássalhangzó duplázódik. Erre a szabály:

Ha a melléknév egy szótagú és mássalhangzó + magánhangzó + mássalhangzóra végződik (vagy ennyiből áll), akkor az utolsó mássalhangzó a melléknévfokozás során megduplázódik.

 

Szintén ide tartozik, de magyarázatot igényel (2):

alapfok
középfok
felsőfok
happy happier happiest
silly sillier silliest
lonely lonelier loneliest
friendly friendlier friendliest

Melléknévfokozás szempontjából az egy szótagúak csoportjához soroljuk azkat a mellékneveket, amelyek két szótagúak, de a második szótag egy mássalhangzó + -y-ra végződik.

 

A több szótagú melléknevek csoportja

alapfok
középfok
felsőfok
more most
modern more modern most modern
visible more visible most visible
interesting more interesting most interesting
beautiful more beautiful most beautiful
exciting more exciting most exciting

Az egynél több szótagú melléknevek (amelyek nem sorolandók még az első csoportba), középfokon a more, felsőfokon a most előtagok segítségével fokozandók. Ez helyesírás szempontjából egyszerűbb helyzetet teremt.

 

A rendhagyó fokozású melléknevek csoportja

alapfok
középfok
felsőfok
good better best
bad worse worst
many more most
much more most
little less least
far further / farther furthest / farthest

A táblázat tartalmazza a leggyakoribb rendhagyó fokozású melléknevet. Itt nincs szabály, ezeket meg kell jegyezni.

 


Melléknevek használata összehasonlításra

 

A mellékneveket leggyakrabban az alábbi szerkezetekben használjuk összehasonlításra:

 

as (alapfokú) melléknév as – olyan valamilyen, mint…

My car is as new as yours. Az én autóm olyan új, mint a tied.

This film is as good as the book. Ez a film olyan jó, mint a könyv.

Jim is as tall as Tom. Jim olyan magas, mint Tom.

She is twice as clever as her sister. Kétszer olyan okos, mint a testvére.

You are half as good as you think you are. Fele olyan jó vagy, mint hiszed magad.

 

not as/so (alapfokú) melléknév as – nem olyan valamilyen, mint…

Ez az előző szerkezet tagadott formája, ami miatt külön említendő, az az, hogy tagadott formában az első as -> so-ra cserélhető (de nem kötelező).

 

My car is not as new as yours. / My car is not so new as yours. Az én autóm nem olyan új, mint a tied.

This film isn’t as good as the book. A film nem olyan jó, mint a könyv.

Jim isn’t as tall as Tom. Jim nem olyan magas, mint Tom.

She is not twice so clever as her sister. Nem kétszer okosabb a testvérénél.

You are not half as good as you think you are. Fele olyan jó sem vagy, mint hiszed magad.

 

középfokú melléknév than – valamilyenebb, mint…

Jenny is more excited about the excursion than her husband. Jenny izgatottabb a kirándulás miatt, mint a férje.

The new wall colour is brighter than the old one. Az új falszín világosabb, mint a régi.

I am sleepier than ever. Álmosabb vagyok, mint valaha.

This chapter was more interesting than the previous one. Ez a fejezet érdekesebb volt, mint az előző.

I like chocolate more than cakes. A csokit jobban szeretem, mint a sütit.

 

the felsőfokú melléknév – a legvalamilyenebb…

Tim is the best in class. Tim a legjobb az osztályban.

We have been the slowest in the race. Mi voltunk a leglassabbak a versenyben.

India is one of the most exciting places in the world. India a világ egyik legizgalmasabb helye.

Our solution was the best of all. Mind közül a mi megoldásunk volt a legjobb.

Travelling by car is the most comfortable. Autóval utazni a legkényelmesebb.