Létige

BE

A be az angol nyelvben egyrészt létige, másrészt jelentés nélküli, csupán funkcióval, feladattal ellátott segédige bizonyos mondatokban (-> folyamatos igeidők)

A be-nek az alábbi alakjai léteznek:

– főnévi igenév alakban (ragozatlanul): be (pl. Egyszerű jövő időben: I will be at home tonight. – Otthon leszek ma este.)

– jelen időben: am, is, are (pl. Folyamatos jelenben: She is sleeping. – Alszik.)

– múlt időben: was, were (pl. Folyamatos múltban: I was waiting for you. – Vártalak.)

– 3. szótári alakja: been (pl. Folyamatos befejezett jelenben: I have been reading for 3 hours. – Három órája olvasok.)

– –ing végződéssel: being (pl. Szenvedő szerkezetben: My car is being washed. – Most mossák az autómat.)

 

Összevonás az alannyal

I am = I’m

you + are = you’re

he/she/it/Jane/the car/the dog + is = he’s/she’s/it’s/Jane’s/the car’s/the dog’s

we + are = we’re

you + are = you’re

they + are = they’re

 

Összevonás a not tagadószóval

am + not = am not (nem vonható össze)

 is + not = isn’t

are + not = aren’t

 

Az alábbi táblázatok mutatják be a különböző alakok helyes használatát (és létigeként a jelentésüket):

[wptb id=734]
error: Védett tartalom