Létige

BE

A be az angol nyelvben egyrészt létige, másrészt jelentés nélküli, csupán funkcióval, feladattal ellátott segédige bizonyos mondatokban (-> folyamatos igeidők)

A be-nek az alábbi alakjai léteznek:

– főnévi igenév alakban (ragozatlanul): be (pl. Egyszerű jövő időben: I will be at home tonight. – Otthon leszek ma este.)

– jelen időben: am, is, are (pl. Folyamatos jelenben: She is sleeping. – Alszik.)

– múlt időben: was, were (pl. Folyamatos múltban: I was waiting for you. – Vártalak.)

– 3. szótári alakja: been (pl. Folyamatos befejezett jelenben: I have been reading for 3 hours. – Három órája olvasok.)

– –ing végződéssel: being (pl. Szenvedő szerkezetben: My car is being washed. – Most mossák az autómat.)

 

Összevonás az alannyal

I am = I’m

you + are = you’re

he/she/it/Jane/the car/the dog + is = he’s/she’s/it’s/Jane’s/the car’s/the dog’s

we + are = we’re

you + are = you’re

they + are = they’re

 

Összevonás a not tagadószóval

am + not = am not (nem vonható össze)

is + not = isn’t

are + not = aren’t

 

Az alábbi táblázatok mutatják be a különböző alakok helyes használatát (és létigeként a jelentésüket):

JELENszemélyes névmáslétige jelen idejű alakjajelentésenévmás + létige összevonvalétige + not összevonva
E/1.IamvagyokI'm - (am not)
E/2.youarevagyyou'rearen't
E/3.heisvanhe'sisn't
E/3.sheisvanhe'sisn't
E/3.itisvanit'sisn't
T/1.wearevagyunkwe'rearen't
T/2.youarevagytokyou'rearen't
T/3.theyarevannakthey'rearen't

MÚLTszemélyes névmáslétige múlt idejű alakjajelentésenévmás + létige összevonvalétige + not összevonva
E/1.Iwasvoltam - wasn't
E/2.youwerevoltál - weren't
E/3.hewasvolt - wasn't
E/3.shewasvolt - wasn't
E/3.itwasvolt - wasn't
T/1.wewerevoltunk - weren't
T/2.youwerevoltatok - weren't
T/3.theywerevoltak - weren't

JÖVŐszemélyes névmáslétige "jövő idejű" alakjajelentésenévmás + létige összevonvalétige + not összevonva
E/1.I(will) beleszek -  - 
E/2.you(will) beleszel -  - 
E/3.he(will) belesz -  - 
E/3.she(will) belesz -  - 
E/3.it(will) belesz -  - 
T/1.we(will) beleszünk -  - 
T/2.you(will) belesztek -  - 
T/3.they(will) belesznek -  - 

error: Védett tartalom