Igeidők összehasonlítása

1. Egyszerű jelen – Folyamatos jelen

Egyszerű jelennel rendszeresen ismétlődő, szokásos cselekvést, esetleg állapotot, fejezünk ki, míg a folyamatos jelennel most, vagy csak mostanában történő cselekvést.

He wears trowsers. – He is wearing trowsers.
Nadrágot hord. (általában) – Nadrág van rajta. (most)

We go to concerts. – We are going to a concert.

Koncertekre járunk. – Megyünk egy koncertre.

Bob works here. – Bob is working here.

Bob itt dolgozik. – Bob most éppen itt dolgozik.

He drives. – He is driving.

Ő vezet. (Ő szokott vezetni.) – Most ő vezet.

He sleeps at his parents’. – He is sleeping at his parents’.

A szüleinél alszik. (minden este) – Most a szüleinél alszik.

2. Egyszerű múlt – Folyamatos múlt

Az egyszerű múlt mindig megtörtént, befejezett cselekvést fejez ki, a folyamatos múlt pedig csak azt, hogy a cselekvés történt, de hogy be is fejeződött-e azt nem mutatja meg.

I read the newspaper. – I was reading the newspaper.

Elolvastam az újságot. – Olvastam az újságot.

He repaired the gate. – He was repairing the gate.

Megjavította a kaput. – Javította a kaput.

She made sandwiches. – She was making sandwiches.

Készített szendvicseket. – (Éppen) szendvicseket készített.

I whitewashed the kitchen yesterday.- I was whitewashing the kitchen yesterday.

Tegnap kimeszeltem a konyhát. – Tegnap meszeltem a konyhát.

Tom wrote the letters. – Tom was writing the letters.

Tom megírta a leveleket. – Tom írta a leveleket.

 

3. Befejezett jelen – Egyszerű múlt

A két igeidő akkor keverhető össze leginkább, mikor múltbeli cselekvéseket fejeznek ki. A befejezett jelennek mindig konkrét hatása van a jelenre, és nem szabad benne múlt idejű időhatározót használni, míg az egyszerű múlt csupán egy múltban megtörtént eseményt ír le, általában időhatározóval. Bizonyos szövegkörnyezetből kivett példamondatok esetében nehéz eldönteni, hogy melyik igeidő a helyes, vagy a helyesebb, de ez valós helyzetekben nem jelent problémát.

I have broken my arm. – I broke my arm yesterday.

Eltörtem a karom. – Eltörtem a karom tegnap.

Ebben az esetben csak az időhatározó miatt lehet két megoldás, ugyanis, ha az jelen van a mondatban, akkor egyszerű múltat kell használni, viszont ha nincs, akkor befejezett jelent, hiszen konkrét hatása van a jelenre.

A policeman has been shot. – A policeman was shot.

Lelőttek egy rendőrt. – Lelőttek egy rendőrt.

Az első mondat elhangozhat például egy aktuális hír részeként, míg a második már nem kötődik a jelenhez, egy régebben történt eset leírására szolgálhat.

Have you seen him this morning? – Did you see him this morning?

Láttad őt ma délelőtt? – Láttad őt ma délelőtt?

Mindkét mondat helyes, a fő különbség közöttük az időhatározó (this morning). Azt mondtuk, hogy befejezett jelenben tilos múlt idejű időhatározót használni. Az ok, amiért az első mondat mégis helyes az az, hogy a this morning itt nem múlt, hanem jelen idejű időhatározó, tehát ez a mondat még délelőtt hangzik el. A második esetben a this morning múlt idejű határozó, tehát ez a mondat délután, vagy este hangozhat el.

I have learned a lot. – I learned a lot.

Sokat tanultam. (Remélem sikerül a vizsgám.) – Sokat tanultam. (…iskolás koromban.)

I have met my sister-in-law. – I met my sister-in-law.

Találkoztam a sógornőmmel. (…most először.) – Találkoztam a sógornőmmel. (Szoktunk máskor is találkozni.)

 

4. Folyamatos múlt – Befejezett múlt – Folyamatos befejezett múlt

A folyamatos múlttal egy adott múltbeli időpontban éppen folyamatban lévő cselekvést, a befejezett múlttal egy adott múltbeli pillanatra befejeződő cselekvést, a folyamatos befejezett múlttal pedig egy adott múltbeli időpontban már folyamatban lévő cselekvést tudunk kifejezni.

Nézzük a különbséget egy példán keresztül:

At 10 o’clock I was reading a book. 10-kor éppen olvastam egy könyvet. (Akkor éppen…)

By 10 o’clock I had read a book. 10-re (már) elolvastam egy könyvet.
(Addigra már befejeződött…)

At 10 o’clock I had been reading a book. 10-kor már egy könyvet olvastam. (Addigra már elkezdődött…)

When his wife arrived, Bill was having dinner. Amikor a felesége megérkezett, Bill éppen vacsorázott.

By the time his wife arrived, Bill had had dinner. Mire a felesége megérkezett, Bill megvacsorázott.

When his wife arrived, Bill had been having dinner. Mikor a felesége megérkezett, Bill már vacsorázott.

At midnight they were drinking the fourth bottle of wine. Éjfélkor éppen a negyedik üveg bort itták.

By midnight they had drunk the fourth bottle of wine. Éjfélre megitták a negyedik üveg bort.

At midnight they had been drinking the fourth bottle of wine. Éjfélkor már a negyedik üveg bort itták.

 

5. Folyamatos jövő – Befejezett jövő – Folyamatos befejezett jövő

A múltakhoz hasonlóan, a folyamatos jövővel egy adott jövőbeli időpontban éppen folyamatban lévő cselekvést, a befejezett jövővel egy adott jövőbeli pillanatra befejeződő cselekvést, a folyamatos befejezett jövővel pedig egy adott jövőbeli időpontban már folyamatban lévő cselekvést tudunk kifejezni.

At 10 o’clock I will be reading a book. 10-kor éppen olvasni fogok egy könyvet.

By 10 o’clock I will have read a book. 10-re elolvasok egy könyvet.

At 10 I’ll have been reading a book. 10-kor már olvasni fogok egy könyvet.

When he returns from England, we will be painting the house. Mikor visszajön Angliából, éppen festeni fogjuk a házat.

By the time he returns from England, we will have painted the house. Mire visszajön Angliából, ki fogjuk festeni a házat.

When he returns from England, we will have been painting the house. Mikor visszajön Angliából, már festeni fogjuk a házat.

When you wake up, I will be cooking. Mikor felkelsz, én (éppen) főzni fogok.

By the time you wake up, I’ll have cooked. Mire felkelsz, megfőzök.

When you wake up, I’ll have been cooking. Mikor felkelsz, már főzni fogok.

 

6. Befejezett jelen – Folyamatos befejezett jelen

Múltban kezdődött, jelen pillanatig (és lehet, hogy tovább is) tartó cselekvés kifejezésére használjuk mindkét igeidőt. Emiatt egy mondat fordítása során gyakran mindkét esetet használhatjuk. Azonban néhány pontban különbséget kell tennünk közöttük. A folyamatos befejezett jelennel általában nemrég kezdődött, míg a befejezettel rendszerint távolabbi múltban kezdődött cselekvést tudunk kifejezni. Különbség még az is, hogy a folyamatos befejezett jelen idejű mondatokat csak ritkán tesszük tagadóba, ilyen esetben inkább a sima befejezett használandó.

I have learned English for a year. – I have been learning English for an hour.

Egy éve tanulok angolul. – Egy órája tanulok angolul.

(Egy éve kezdtem el a nyelv megtanulást.) – (Egy órája ültem neki a házi feladatnak.)

She hasn’t visited us since May. – She hasn’t been visiting us since May. (ritka!)

Nem látogatott meg minket május óta. – Május óta nem látogat minket.

He has driven for decades. – He has been driving for hours.

Évtizedek óta vezet. – Órák óta vezet.

Betty has sung in a choir since the age of 10. – Betty has been singing all night.

Betty 10 éves kora óta énekel kórusban. – Betty egész éjjel énekel.

error: Védett tartalom