Fonetikus jelek

A fonetikus jelek az angol nyelv meglehetősen komplikált és nehezen kitalálható kiejtését segítenek leírni. Más nyelvek esetén is használhatók, természetesen, eltérő szimbólumkészlettel, de itt most csak az angolról lesz szó. A megtanulásuk nem elengedhetetlen, hiszen ma már sok forrásból (online szótárak, oktatórendszerek, filmek, sorozatok, zenék stb.) kapunk igazi kiejtésbeli segítséget, ám mégis hasznos, mert ha egy nyelvkönyv van előttünk, akkor az új szavaknál csakis a fonetikus jelekre támaszkodhatunk a kiejtés kapcsán, a megérzéseinkre javarészt inkább nem. Továbbá mert egy jó papírszótár nélkül nem élet a (nyelvtanulói) élet.

Tanuló: És miért nem írjuk le írjuk le csak úgy, ahogy kiejtjük? Például így: áj láv jú bébi vagy áj vánt tu brék frí.

Tanár: Leírhatod, de az nem lesz pontos. Hadd mondjak egy egyszerű példát. Gondolj a nagyi által sütött fánkra és a szegecses ruhába bújt punkra! Ha a fánkot "fánk"-nak ejtjük, akkor a punkot "pánk"-nak? De a punk szót igazából rövid á-val ejtjük, ami nincs is a magyar nyelvben. Így pontosan leírni nem lehet a kiejtését. Egyébként pedig az a bizonyos "vánt" helyesen inkább "uánt" lenne, mert a "w" nem egyenlő a "v"-vel, és persze ez is rövid "á"-val, vagy inkább az "a" és az "á" közötti rövid hanggal ejtve. Egy szó mint száz, a fonetikus jelek nagy súlyt vesznek le a vállunkról, egy életre kisegítenek, ha egyszer megtanuljuk őket. A cél az, hogy kiolvasni tanuld meg őket, a leírást meghagyhatjuk a nyelvészeknek és a szótárkészítőknek.

A magyar nyelvben is ismert kategórja az önmagukban jellemzően nem vagy csak nehezen kiejthető hangoknak.

Szintén ismert kategória, azon hangok csoportja, melyeket önmagukban is könnyen ki tudunk ejteni, a kramló levegő nem ütközik akadályba.

Két olyan magánhangzó, melyek kiejtéskor teljesen összefolynak, kiejtésük egy átívelés az első hangból a másodikba. (magyarban nincs, esetleg ez segíthet: au)

Három olyan magánhangzó, melyek kiejtéskor teljesen összefolynak, kiejtésük egy átívelés az első hangból a másodikon át a harmadikba. (Magyarban ilyen sincs, talán itt egy "olyasmi": Uruguay)

Mássalhangzókpéldáulkiejtésmagyarban hasonlít…
ppencil, pot, happen
p
bball, baby, job
b
ttall, tight, button
t
ddoor, ladder, odd
d
kkey, clock, school
k
gget, giggle, ghost
g
church, match, nature
cs
judge, age, soldier
dzs
ffat, coffee, rough, photo
f
vview, heavy, move
v
θthing, author, path
a felső fogsorhoz érő enyhén kidugott nyelvvel ejtett "sz"
ðthe, they, this, other, smooth
a felső fogsorhoz érő enyhén kidugott nyelvvel ejtett "d" (vagy "z")
ssoon, ceiling, sister
sz
zzebra, zero, music, rose
z
ʃshop, ship, sure, national
s
ʒtelevision, pleasure, delusion
zs
hhelp, hot, whole, ahead
h
mmouse, hammer, sum
m
nnice, know, funny, sun
n
ŋsong, ring, anger, thanks
ng (elnyelve a g-t)
lleg, valley, fool
l
rright, wrong, sorry, arrange
r, ami nem pörög (nem ér a nyelv a szájpadláshoz)
jyet, use, beauty, few
j
wwet, one, when, queen
rövid u hang

 

Magánhangzókpéldáulkiejtésmagyarban hasonlít…
ɪkit, bid, hymn, minute
i
edress, bed, head, many
e
ætrap, bad, cat, bat
nyílt e, az e és az á közötti hang
ɒodd, wash, posh
o
ʌstrut, mud, love, blood
rövid á
ʊfoot, good, put
u
fleece, sea, machine
í
goose, two, blue, group
ú
ɑːstart, father, far, car
hosszú a
ɔːthought, law, north, war
ó
ɜːnurse, stir, learn, refer
ő
əabout, common, standard
artikuláció nélküli ö hang
ihappy, radiate, glorious
i
uyou, influence, situation
u
ˈ(elsődleges) hangsúlyjela hangsúlyos szótag elé kerül
,(másodlagos) hangsúlyjela hangsúlyos szótag elé kerül

 

Kettőshangzókpéldáulkiejtésmagyarban hasonlít…
face, space, rain, case, eight
éi
my, sight, pride, kind, flight
ái
ɔɪjoy, employ, toy, coil, oyster
oi
əʊdon’t, stones, alone
öu
mouth, house, brown, cow, out
áu
ɪənear, ear, clear, beer, fear
hair, there, care, stairs, pear
ʊəjury, cure, lure

 

Hármashangzókpéldáulkiejtésmagyarban hasonlít…
eɪəlayer, mayor, player
éiö
ɑɪəadmire, fire, hire
áiö
ɔiəlawyer, royal, soya
oiö
əʊəlower, slower, mower
öuö
ɑʊəpower, tower, hour
áuö

error: Védett tartalom