Feltételes mondatok

Feltételes Jövő (I. típus)

Felépítése: IF+ALANY+IGE 1. szótári alakja + ALANY+WILL+IGE (főnévi igenév)
(Egyszerű jelen) + (Egyszerű jövő)
Használata: A „fog”, „majd”, „lesz” szavak valamelyike általában belefordítható a mondatokba.

A will összevonható az előtte álló alannyal, ilyenkor ‘ll-re változik.
Tagadott formája: will + not = won’t

 

If we get up early, we will go to the zoo. Ha felkelünk korán, el fogunk menni az állatkertbe.

If she runs, she will catch the bus. Ha fut, el fogja érni a buszt.

If you drive, I will sleep. Ha te vezetsz, én aludni fogok.

If you come to the party, you will meet my new boss. Ha eljössz a partira, találkozni fogsz az új főnökömmel.

If I have time, I’ll go swimming. Ha lesz időm, el fogok menni úszni.

If you don’t learn, you won’t pass the exam. Ha nem tanulsz, nem fogsz átmenni a vizsgán.

Bob will come if we invite him. Bob el fog jönni, ha meghívjuk.

Will you have another job if the factory closes down? Lesz másik munkád, ha a gyár bezár?

If the weather is nice, we will go for a walk. Ha szép idő lesz, sétálni fogunk egyet.

If you break it, I’ll be very angry. Ha összetöröd, nagyon mérges leszek.

 

A főmondatban található will lecserélhető az alábbi segédigékre:
may/might: lehetőség, „lehet, hogy…”
If it rains, he may be late. Ha esik, lehet, hogy késni fog.

may: engedély, „-hat”, „-het”
If you are ready, you may go home. Ha készen vagy, hazamehetsz.

can: engedély, képesség, „-hat”, „-het”
If it stops snowing, we can go out. Ha eláll a hó, kimehetünk.

must/should: kell/kellene (belső kényszer)
If you want to lose weight you must/should eat less. Ha fogyni akarsz, kevesebbet kell/kellene enned.


Feltételes Jelen (II. típus)

Felépítése: IF+ALANY+IGE 2. szótári alakja (=Egyszerű múlt) + ALANY+WOULD+IGE (főnévi igenév)

Használata: A „–na”, „-ne”, „-ná”, „-né” végződések valamelyike mindig szerepel a tagmondatok fordításában.

A would összevonható az előtte álló alannyal, ilyenkor ‘d-re változik.
Tagadott formája: would not = wouldn’t

If we got up early, we would go to the zoo. Ha felkelnénk korán, elmennénk az állatkertbe.

If she ran, she would catch the bus. Ha futna, elérné a buszt.

If you drove, I would sleep. Ha te vezetnél, én aludnék.

If you came to the party, you would meet my new boss. Ha eljönnél a partira, találkoznál az új főnökömmel.

If I had time, I’d go swimming. Ha lenne időm, elmennék úszni.

If you didn’t learn, you wouldn’t pass the exam. Ha nem tanulnál, nem mennél át a vizsgán.

Bob would come if we invited him. Bob eljönne, ha meghívnánk.

Would you have another job if the factory closed down? Lenne másik munkád, ha a gyár bezárna?

If the weather was nice, we’d go for a walk. Ha szép idő lenne, sétálnánk egyet.

If you broke it, I would be very angry. Ha összetörnéd, nagyon mérges lennék.

 

A főmondatban található would lecserélhető az alábbi segédigékre:
– might: lehetőség, „lehet, hogy…”
If you tried it, it might work. Ha megpróbálnád, lehet, hogy működne.

could: engedély, képesség, „-hat”, „-het”
If he had a permission, he could get a job. Ha lenne engedélye, találhatna munkát.

Ha a mellékmondatban létige szerepel (was/were), akkor lehet minden számban és személyben a were-t használni.
If he was/were here, he would know the answer. Ha itt lenne, tudná a választ.

A were kiemelhető a mondat elejére, az if helyére. (A was nem!)
Were he here, he would know the answer. Ha itt lenne, tudná a választ.


Feltételes Múlt (III. típus)

Felépítése: IF+ALANY+HAD+IGE3. (=befejezett múlt) + ALANY+WOULD+HAVE+IGE3.

Használata: A „–(t)t volna” (tehát múlt idő+”volna”) kifejezés mindig szerepel mindkét tagmondat fordításában.

A had összevonható az előtte álló alannyal, ilyenkor ‘d-re változik.
Tagadott formája: had not = hadn’t

A would is összevonható az előtte álló alannyal, ilyenkor ‘d-re változik.
Tagadott formája: would not = wouldn’t

 

If we had got up early, we would have gone to the zoo. Ha felkeltünk volna korán, elmentünk volna az állatkertbe.

If she had run, she would have caught the bus. Ha futott volna, elérte volna a buszt.

If you had driven, I would have slept. Ha vezettél volna, aludtam volna.

If you’d come to the party, you would have met my new boss. Ha eljöttél volna a partira, találkoztál volna az új főnökömmel.

If I had had time, I’d have gone swimming. Ha lett volna időm, elmentem volna úszni.

If you hadn’t learnt, you wouldn’t have passed the exam. Ha nem tanultál volna, nem mentél volna át a vizsgán.

Bob would’ve come if we had invited him. Bob eljött volna, ha meghívtuk volna.

Would you have had another job if the factory had closed down? Lett volna másik munkád, ha a gyár bezárt volna?

If the weather had been nice, we would have gone for a walk. Ha szép idő lett volna, sétáltunk volna egyet.

If you had broken it, I’d have been very angry. Ha összetörted volna, nagyon mérges lettem volna.

 

A főmondatban található would lecserélhető az alábbi segédigékre:
might: lehetőség, „lehet, hogy…”

If you had tried it, it might have worked. Ha megpróbáltad volna, lehet, hogy működött volna.

 

could: engedély, képesség, „-hat”, „-het”
If he had had a permission, he could have got a job. Ha lett volna engedélye, találhatott volna munkát.

 

A mellékmondatban található had kiemelhető a mondat elejére, az if helyére.
Had he come, we would have given him the book. Ha eljött volna, odaadtuk volna neki a könyvet.
(=If he had come…)

0. típusú feltételes monatok

Felépítése: If+ALANY+IGE1. + ALANY+IGE1.
(Egyszerű jelen) + (Egyszerű jelen)
Használata: Általános törvényszerűségek, igazságok leírására.

If you heat water, it boils at 100 degrees. Ha vizet melegítesz, az 100 fokon forr.

If the sun shines, the weather is warmer. Ha süt a nap, melegebb az idő.

 

Speciális esetek

a) IF YOU WILL…, IF YOU WOULD… „Ha megtenné, hogy…”

Udvarias kérésekkor, hivatalos szövegkörnyezetben használható szerkezet. A would-os változat udvariasabb.

I would be very greatful if you would send me your brossure. Hálás lennék, ha elküldené a prospektusukat.

 

b) IF YOU WOULD LIKE… „Ha szeretné(d)…”

If you would like to come, I’ll buy you a ticket too. Ha szeretnél jönni, veszek majd neked is jegyet.

 

c) IF+ALANY+SHOULD+IGE… „Ha esetleg…”, „ha netán…”

Emellett a főmondat általában felszólító.

If he should come today, please, call me at once! Ha esetleg ma jönne, hívj fel azonnal, légy szíves!

A mellékmondatban található should kiemelhető a mondat elejére, az if helyére.

Should he come today… = If he should come today…

Kevert típusú feltételes mondatok

1. Mellékmondat: feltételes múlt (IF+A+HAD+IGE3.) – -(t)t volna
Főmondat: feltételes jelen (A+WOULD+IGE) – -na, -ne, -ná, -né

If she had learnt more at school, she would be an engineer now. Ha többet tanult volna az iskolában, most mérnök lenne.

If I had bought that TV, we could watch the match today. Ha megvettem volna azt a TV-t, meg tudnánk nézni ma a meccset.

If we hadn’t bought bread, we couldn’t make sandwiches. Ha nem vettünk volna kenyeret, nem tudnánk szendvicset csinálni.

 

2. Mellékmondat: feltételes jelen (IF+A+IGE2) – -na, -ne, -ná, -né
Főmondat: feltételes múlt (A+WOULD+HAVE+IGE3.) – -(t)t volna

If I didn’t love you, I wouldn’t have married you. Ha nem szeretnélek, nem vettelek volna el.

If he didn’t have time, he wouldn’t have called us. Ha nem érne rá, nem hívott volna minket.

If I were strong, I would have beaten him a long time ago. Ha erős lennék, már régen megvertem volna.

Feltételes mondatok áttekintő táblázatai

ALAP
mellékmondat
főmondat
magyarul
jövő
IF + A + IGE1.
(Egyszerű jelen)
A + WILL + IGE
(Egyszerű jövő)
fog, lesz, majd
jelen
IF + A + IGE2.
(Egyszerű múlt)
A + WOULD + IGE -na, -ne, -ná, -né
múlt
IF + A + HAD + IGE3.
(Befejezett múlt)
A + WOULD + HAVE + IGE 3. -(t)t volna

 

TUD
mellékmondat
főmondat
magyarul
jövő

IF + A + CAN + IGE

(IF + A + AM/IS/ARE ABLE TO + IGE)

A + WILL + BE ABLE TO + IGE

(A + CAN + IGE)

tud majd, csinálhat vmit
jelen
IF + A + COULD + IGE

A + COULD + IGE

(A + WOULD + BE ABLE TO + IGE)

tudna, csinálhatna vmit
múlt
IF + A + HAD + BEEN ABLE TO + IGE

A + COULD + HAVE + IGE3.

(A + WOULD + HAVE + BEEN ABLE TO + IGE)

tudott volna, csinálhatott volna vmit

 

KELL
mellékmondat
főmondat
magyarul
jövő
IF + A + HAVE/HAS TO + IGE A + WILL + HAVE TO + IGE kell (majd)
jelen
IF + A +HAD TO + IGE

A + SHOULD + IGE

(A + WOULD + HAVE TO + IGE)

kellene
múlt
IF + A + HAD + HAD TO + IGE

A + SHOULD + HAVE + IGE3.

(A + WOULD + HAVE + HAD TO + IGE)

kellett volna

 

 

error: Védett tartalom