Egyszerű Jelen

(Present Simple / Simple Present)

Felépítése: ALANY+IGE 1. szótári alakja
Segédigéi: do/does (tagadva: don’t/doesn’t)
Használata: Az egyszerű jelent rendszeres, szokásos cselekvések, állapotok kifejezésére használjuk.

 

I live in a small town. – Egy kisvárosban lakom.

Mary likes tennis. – Mary szereti a teniszt.

He always gets up at 6 o’clock. – Mindig 6-kor kel.

Usually I meet my friends at the weekends. – Általában hétvégente találkozom a barátaimmal.

We have a very old car. – Egy nagyon régi autónk van.

Tom is 33 years old. – Tom 33 éves.

I don’t like handball. – Nem szeretem a kézilabdát.

Susan doesn’t have cats. – Susannek nincsenek macskái.

He doesn’t always read the newspaper. – Nem mindig olvassa el az újságot.

Do you have a camera? – Van fényképezőgéped?

Does the dog like milk? – Szereti a kutya a tejet?

A magyar „szoktam”-os mondatokat is általában egyszerű jelennel fejezzük ki.

I never get up early. Soha nem szoktam korán kelni.

They drink tea in the morning. Teát szoktak inni reggel.

She drives to work. Autóval szokott dolgozni menni.

Tagadó mondatban a do/does segédige és a not tagadószó kerül az ige elé. Ezek összevonhatók:

do + not = don’t
does + not = doesn’t

I do not have a house. = I don’t have a house. – Nincs házam.
This cat does not live here. = This cat doesn’t live here. – Ez a macska nem itt lakik.

 

Kérdő mondatban a segédige (do vagy does) az alany elé kerül, ezt hívjuk kérdő, vagy fordított szórendnek.

Do you live near here? – A közelben laksz?
Does your brother study at university? – A testvéred egyetemen tanul?

 

Egyszerű jelen idejű, kijelentő mondatban, ha az alany E/3. személyben van (tehát: ő, az), akkor az ige -(e)s végződést kap. Kérdő és tagadó mondatban ezt a segédige veszi fel: do -> does, és az ige ragozatlan formában marad.

He loves football. – Imádja a focit.

Does he love football? – Imádja a focit?

He doesn’t love football. – Nem imádja a focit.

She sleeps a lot. – Sokat alszik.

Does she sleep a lot? – Sokat alszik?

She doesn’t sleep a lot. – Nem alszik sokat.

It works well. – Jól működik.

Does it work well? – Jól működik?

It doesn’t work well. – Nem működik jól.

John runs every day. – John mindennap fut.

Does John run every day? – Fut John mindennap?

John doesn’t run every day. – John nem fut mindennap.

 

Ha az ige –ss, -sh, -ch, -o, -x betűkre végződik, akkor (E/3. személyű, kijelentő mondatban) az igék nem -s, hanem -es végződést kapnak.

kiss – kisses
rush – rushes
watch – watches
go – goes
do – does

A mássalhangzó+y-ra végződő igék esetén, ha azok -es ragot kapnak, akkor az y -> i-re változik:

carry – carries
copy – copies
try – tries

A létige (be -lenni) alakjai egyszerű jelenben:

Alany Létige Összevont alak
I am I’m
you are you’re
he is he’s
she is she’s
it is it’s
we are we’re
you are you’re
they are they’re

 

am + not = am not (nem vonható össze)
is + not = isn’t
are + not = aren’t

I am a student. – Tanuló vagyok.

She isn’t a doctor. – Nem orvos.

Bill is the boss here. – Itt Bill a főnök.

Are they at home? – Otthon vannak?

Am I dirty? – Piszkos vagyok?

Where is the phone? – Hol van a telefon?

What is that on the floor? – Mi az ott, a padlón?

Tim isn’t very handsome. – Tim nem túl jóképű.

Barbara isn’t a secretary. – Barbara nem titkárnő.

I am not ill. – Nem vagyok beteg.

 

Az egyszerű jelen idős mondatokban gyakran használunk gyakoriságot kifejező határozószavakat:

always – mindig
usually – általában, rendszerint
frequently – rendszeresen
often – gyakran
sometimes – néha
rarely – ritkán
seldom – ritkán
never – soha

every day – mindennap
every week – minden héten
every month – minden hónapban
every year – minden évben
on Mondays – hétfőnként
once a week – egyszer egy héten
twice a year – kétszer egy évben
three times a month – háromszor egy hónapban
four times a day – négyszer egy nap

 

Az első csoportban lévő időhatározókat (always-never) a mondatban az ige elé kell tenni, míg a másodikakat elsődlegesen a mondat végére, de a legelejére is lehet.

I always get up late at the weekends. Mindig későn kelek hétvégente.

She often visits her relatives. Gyakran meglátogatja a rokonait.

We never travel by taxi. Soha nem utazunk taxival.

 

A sometimes és a usually állhat a mondat elején, és a mondat végén is.

Usually I stay up late. Általában későig ébren maradok.

They call me sometimes. Néha felhívnak.

 

A never szó önmagában tagadott, tehát nem használható együtt tagadott segédigével! (Tehát nem: We don’t never travel by taxi.)

Joan plays cards every Thursday. – Joan minden csütörtökön kártyázik.
Once a year we go abroad. – Évente egyszer elmegyünk külföldre.
I don’t sleep at home on Fridays. Péntekenként nem alszom otthon.

 

Egyéb gyakori időhatározók, amik használhatók egyszerű jelen időben:

on Sunday – vasárnap
on Monday – hétfőn
on Tuesday – kedden
on Wednesday – szerdán
on Thursday – csütörtökön
on Friday – pénteken
on Saturday – szombaton

in January – januárban
in February – februárban
in March – márciusban
in April – áprilisban
in May – májusban
in June – júniusban
in July – júliusban
in August – augusztusban
in September – szeptemberben
in October – októberben
in November – novemberben
in December – decemberben

in the morning – reggel, délelőtt
in the afternoon – délután
in the evening – este
at night – éjszaka
at noon – délben
at midnight – éjfélkor
at the weekend – hétvégén

in 1990 – 1990-ben

in winter – télen
in spring – tavasszal
in summer – nyáron
in autumn – ősszel

error: Védett tartalom