Célhatározói mellékmondatok

 

(azért, hogy…, abból a célból, hogy…)

TO / IN ORDER TO / SO AS TO (+IGE)

A három szerkezet használata megegyezik.

A célhatározói mellékmondat ebben az esetben csupán egy TO+IGE szerkezetből (infinitív) áll, viszont használata korlátozott. Akkor használhatjuk, ha a két cselekvés végzője megegyezik, mivel a célhatározói mellékmondat nem tartalmaz alanyt, tehát a főmondaté vonatkozik rá is.

Mary travelled to Paris to see the Eiffel Tower. – Mary elutazott Párizsba, hogy (ő, Mary) lássa az Eiffel Tornyot.

We took a taxi to catch the plane. – Taxiba szálltunk, hogy elérjük a gépet.

Jason goes swimming every day to keep fit. – Jason mindennap úszni jár, hogy jó kondícióban legyen.

I am not here to solve your problems. – Nem azért vagyok itt, hogy megoldjam a problémáidat.

We joined the bowling club in order to take part in the championship. – Azért csatlakoztunk a bowling klubhoz, hoy részt vegyünk a bajnokságban.

Bill bought a new TV set so as to watch films in the bedroom too. – Bill vett egy új TV-t, hogy a hálóban is filmezzen.

I had a coffee so as not to be so sleepy. – Ittam egy kávét, hogy ne legyek olyan álmos.

I went to the party to meet Tom. – Elmentem a buliba, hogy találkozzak Tommal.

I didn’t go to the party to meet Tom. – Nem mentem el a buliba, hogy találkozzak Tommal.

I went to the party not to meet Tom. – Elmentem a buliba, hogy ne találkozzak Tommal.

I didn’t go to the party not to meet Tom. – Nem mentem el a buliba, hogy ne találkozzak Tommal.


SO THAT / IN ORDER THAT (+TAGMONDAT)

A két szerkezet használata megegyezik.

Ebben az esetben a két tagmondat (a fő- és a célhatározói mellékmondat) alanya eltérhet (de nem kötelezően). Ügyelni kell arra, azonban, hogy a mellékmondatok mindig tartalmazzák az alábbi segédigék valamelyikét:

will/would/can/could/may/might

I rented a car so that we could travel around Scotland. – Autót béreltem, hogy körbeautózzuk Skóciát.

We are redecorating one of our rooms so that Jenny can move in. – Felújítjuk az egyik szobánkat, hogy Jane beköltözhessen.

 

can/may: „hogy valaki csinálhasson valamit” (még aktuális, jelen idejű értelemben)

could/might: hogy valaki csinálhasson valamit (múltbeli történet, már nincs aktualitása)

will (ritkán shall): hogy csináljon valaki valamit (jelen vagy jövő idejű, mindenképpen még aktuális)

would: hogy csináljon valaki valamit (múltbeli történet, nincs aktualitása)

 

I have prepared some sandwiches so that the guests won’t be hungry in the evening. – Készítettem néhány szendvicset, hogy a vendégek ne legyenek éhesek este (majd).

I prepared some sandwiches so that the guests wouldn’t be hungry in the evening. – Készítettem néhány szendvicset, hogy a vendégek ne legyenek éhesek este (pl. tegnap).

She cleaned the house so that her mother wouldn’t have to. – Kitakarította a házat, hogy az édesanyjának ne kelljen.

Philip has brought some newspapers so that we can look at the small ads. – Philip hozott néhány újságot, hogy megnézhessük az apróhirdetéseket.

I didn’t watch the film so I could enjoy the book more. – Nem néztem meg a filmet, hogy jobban élvezhessem a könyvet. (Megegyezik az alany, és kihagyható a that a szerkezetből.)

error: Védett tartalom