Befejezett jövő

(Future Perfect)

 

Felépítése: ALANY+WILL+HAVE+IGE 3. szótári alakja
Segédigéje: will (tagadott alakban: won’t)
Használata: Egy adott jövőbeli időpontra befejeződő cselekvés kifejezésére.

Leegyszerűsítve, befejezett jövővel az „addigra meg fog történni valami”, „addigra meg fogok csinálni valamit” típusú mondatokat tudjuk kifejezni. Definíció szerint a befejezett jövőt használhatjuk egy adott jövőbelibeli időpontra befejeződő cselekvés kifejezésére. Két módon lehet ezt az időpontot megadni:

a) Időhatározóval (ami időpontot, és nem időtartamot határoz meg), pl:

by 11 o’clock – 11 órára
by then – addigra
at midnight – éjfélkor stb.

b) Időhatározói mellékmondattal, mely egyszerű jelen idejű (ugyanis időhatározói mellékmondatban tilos jövő időt használni):

by the time – mire
before – mielőtt

Bob will have written the essay by six. – Bob hatra meg fogja írni a dolgozatot.

They won’t have started by 10.30. – Nem fognak 10.30-ra elindulni.

By the time you get up, I will have made some coffee. – Mire felkelsz, csinálok (majd) kávét.

He will have repaired the door before you come home. Meg fogja javítani az ajtót, mielőtt hazajössz. (A tagmondatok sorrendje szabadon felcsélhető.)

By the end of this year I will have lived here for 10 years. Ez év végén lesz 10 éve, hogy itt lakom. (10 éve fogok itt lakni ez év végén.)

Will he have got the letter before he leaves for Italy? Meg fogja kapni a levelet, mielőtt elindul Olaszországba?

Michael won’t have seen Sue for a year by next month. Jövő hónapban lesz egy éve, hogy nem látta Michael Sue-t.

I will have taken the exam by this time next week. Jövő hét ilyenkorra meglesz a vizsgám.

Will you have been ready by then? Készen leszel addigra?

We won’t have arrived by the start of the play. Nem fogunk odaérni a darab kezdetére.

By the time Joe’s plane lands, I will have parked his car in front of the airport. Mire leszáll Joe gépe, leparkolom az autóját a repülőtér elé.

 

A will összevonható az előtte álló alannyal, ilyenkor ‘ll-re változik.

I + will = I’ll
we + will = we’ll

 

Tagadó mondatban a not tagadószó kerül a segédige után, ezek összevonhatók:

will + not =won’t

We won’t have arrived by 10. Nem fogunk odaérni 10-re.

They won’t have woken up by 9. Nem fognak 9-re felébredni.

 

Kérdő mondatban a segédige az alany elé kerül.

Will you have finished it by that time? Be fogod fejezni addigra?

How will they have written all the letters by the evening? Hogyan fogják megírni az összes levelet estig?

error: Védett tartalom