Kijelentő és tagadó mondatok

Kijelentő

Alany + Állítmány + Tárgy

Az angol nyelvben kötött szórend van, ami azt jelenti, hogy meghatározott sorrendben kell a szavakat egymás után tenni. Ez persze nem terjed ki mindenre, van egy kis mozgásterünk, de ami biztos, az az, hogy az alany és az állítmány (de legalábbis az igei része, azaz az ige) soha nem cserél helyet. Németesek kapaszkodjanak, ez itt nem opció... A tárgyat sem mozgatjuk kedvünkre, maximum kimaradhat a mondatból, de ha van, akkor az az ige után áll.

ALANY + IGE     - jó
IGE + ALANY     - Neeem, nem nem nem. Erről szó sem lehet!

ALANY + IGE + TÁRGY    - jó
TÁRGY + ALANY + IGE    - Nem jó. (Csak Yoda...)
ALANY + TÁRGY + IGE    - M-mmm...!

Például:
 I
 like  milk.
 Én  szeretem  (a) tejet.
 alany  állítmány  tárgy

Bizonyos esetekben az állítmány igéjét megelőzi egy segédige.

Például:

I can swim. - Tudok úszni.
We have seen the Eiffel Tower. - Láttuk már az Eiffel Tornyot.

Határozók

A határozókkal már más a helyzet. Alapesetben a mondat végén sorakoznak ebben a rendben:

HELYHATÁROZÓ + IDŐHATÁROZÓ

Ha több is van az egyik fajtából, tehát halmozzuk valamelyiket, akkor a kisebb egység jön előbb, aztán a nagyobb. Tehát így:

(KISEBB + NAGYOBB) HELYHATÁROZÓ + (KISEBB + NAGYOBB) IDŐHATÁROZÓ

Például:
 in my room
 at home
 at 7 o'clock
 yesterday
 a szobámban
 otthon  7-kor  tegnap
 kisebb HH
nagyobb  HH
 kisebb IH
 nagyobb IH

Mind a hely-, mind az időhatározókat, azonban, kiemelhetjük a mondat elejére, az alany elé is.

Például:
 In the evenings
 she  works.
 Esténként  ő  dolgozik.
 időhatározó  alany  állítmány

Persze így is jó:
She  
 works  in the evenings.
Ő  dolgozik  esténként.
alany  állítmány  ige

Tagadó

A tagadó mondatok felépítésüket tekintve a kijelentőkre hasonlítanak, azzal a különbséggel, hogy elő kell kapnunk (ha még eddig nem használtunk) egy segédigét, ami persze nem mindegy, hogy milyen, majd ellátjuk egy NOT tagadószóval.

ALANY + SEGÉDIGE + NOT + IGE...

 I  do
 not
drink
 coffee  in the evenings.
 Én    nem  iszom  kávét  esténként.
 alany  segédige  tagadószó  ige  tárgy  időhatározó

Példamondatok

 alany  segédige  tagadószó  ige  tárgy  helyhatározó  időhatározó
 I      do  not  speak  Spanish.    
 We      met  her  in a bar
 yesterday.
 Susan  did  not  see  us  at the concert.
 
 The car
 is    working.      
 Bill      was    here  2 hours ago.
 The cat
 will    drink  the milk.
   

Kérdő mondatok - fordított szórend

(Kérdőszó) + Segédige + Alany + Ige*

Kérdőszó vagy van, vagy nincs, attól függően, hogy kiegészítendő-e a mondatunk, vagy eldöntendő. Az, mindenesetre biztos, hogy a kérdő mondatok legnagyobb részében fordított szórendet használunk, ami abból áll, hogy egy megfelelő segédigét beillesztünk az alany elé. És a modat megy tovább, mintha mi sem történt volna, tehát így:

KÉRDŐSZÓ + SEGÉDIGE + ALANY + IGE + TÁRGY + HELYHATÁROZÓ + IDŐHATÁROZÓ

Például:

 kérdőszó
 segédige
 alany ige tárgy helyhatározó időhatározó
 Where did you buy this book?
  
 What is
 he playing?   
  Has she finished school?  
  Are you coming  to the meeting?
 
 How
 do you go  to school
 in the mornings?
 Why is she laughing?   

Összegzés

Bár az angol nyelvben kötött szórend van, mégis több variációs lehetőség van. Ha biztosra akarunk menni, akkor tartsuk be az alany+állítmány+tárgy+helyhatározó+időhatározó sorrendet, és nem hibázhatunk nagyot!