Személyes névmások


  Alany  Tárgy  Birtokos  Önálló birtokos
  Visszaható 
 E/1. I én me engem, nekem
 my az én vmim
 mine enyém myself magam
 E/2. you te you téged, neked
 your a te vmid
 yours tied yourself magad
 E/3. he ő (hímnem)
 him őt, neki
 his az ő vmije
 his övé himself maga
 E/3. she ő
(nőnem)
 her őt, neki
 her az ő vmije
 hers övé herself maga
 E/3. it ő / az (semleges)
 it azt, annak
 its annak a vmije
 its azé itself maga
 T/1. we mi us minket, nekünk
 our a mi vmink
 ours mienk ourselves magunk
 T/2. you ti you titeket, nektek
 your a ti vmitek
 yours tietek yourselves magatok
 T/3. they ők them őket, nekik
 their az ő vmijük
 theirs övék themselves maguk


Alany és tárgy eset


A személyes névmások használatával kapcsolatban talán legfontosabb tudnivaló az az, hogy a névmások alany esete mindig az ige előtt áll, a tárgy esete pedig mindig utána, tárgyi pozícióban. (Az angol mondat általános szórendjével kapcsolatos információk ide kattintva érhetők el.) Tehát az alábbi példában

I like her. (Kedvelem őt.)

 az "I" az alany eset oszlopból, a "her" pedig a tárgyból jön. Ugyanígy:

We visit them twice a week. (Meglátogatjuk őket kétszer egy héten.)

A "we" alany, a "them" tárgy esetű személyes névmás.
Az angol nyelvben nincs részes eset, tehát nincs "nekem", "neked", stb., ezek helyett tárgy esetet kell használni (ez látszik is a táblázatban a magyar fordításokban).


Birtokos és önálló birtokos névmások


A birtokos névmások minden esetben egy főnévvel állnak együtt, például:

my book - az én könyvem
her mother - az ő édesanyja
our plan - a tervünk

Mondatokba foglalva:

My book is in my bag. (Az én könyvem a táskámban van.)
I know her mother. (Ismerem az édesanyját.)
Our plan didn't work. (A tervünk nem működött.)

Ezekkel szemben az önálló birtokos névmások főnév nélkül, önmagukban megállnak, tehát olyankor használjuk őket, amikor a szövegkörnyezetből már kiderült, hogy miről beszélünk.

Your book is on the desk, mine is in my bag. (A te könyved az asztalon van, az enyém a táskámban.)

Itt az első tagmondatban (Your book is on the desk) kiderül, hogy miről van szó - a könyvről -, így a második tagmondatban felesleges újra megnevezni, elég egy önálló birtokos névmás az utalásra (mine).

Visszaható névmások

Ezekkel kapcsolatban nincs különösebb tudnivaló, használatuk hasonló a magyar nyelvhez.

Did you enjoy yourselves? (Jól éreztétek magatokat?)