BE

A be az angol nyelvben egyrészt létige, másrészt jelentés nélküli, csupán funkcióval, feladattal ellátott segédige bizonyos mondatokban (-> folyamatos igeidők)

A „be”-nek az alábbi alakjai léteznek:

- főnévi igenév alakban (ragozatlanul): be (pl. Egyszerű jövő időben: I will be at home tonight. – Otthon leszek ma este.)

- jelen időben: am, is, are (pl. Folyamatos jelenben: She is sleeping. – Alszik.)

- múlt időben: was, were (pl. Folyamatos múltban: I was waiting for you. – Vártalak.)

- 3. szótári alakja: been (pl. Folyamatos befejezett jelenben: I have been reading for 3 hours. – Három órája olvasok.)

- -ing végződéssel: being (pl. Szenvedő szerkezetben: My car is being washed. – Most mossák az autómat.)

 

Az alábbi táblázatok mutatják be a különböző alakok helyes használatát (és létigeként a jelentésüket):

JELEN
személyes névmás
létige jelen idejű alakja
jelentése
névmás + létige összevonva
létige + not összevonva
E/1. I am vagyok I'm  - (am not)
E/2. you are vagy you're aren't
E/3. he is van he's isn't
E/3. she is van he's isn't
E/3. it is van it's isn't
T/1. we are vagyunk we're aren't
T/2. you are vagytok you're aren't
T/3. they are vannak they're aren't
MÚLT
személyes névmás
létige múlt idejű alakja
jelentése
névmás + létige összevonva
létige + not összevonva
E/1. I was voltam  -  wasn't
E/2. you were voltál  -  weren't
E/3. he was volt  -  wasn't
E/3. she was volt  -  wasn't
E/3. it was volt  -  wasn't
T/1. we were voltunk  -  weren't
T/2. you were voltatok  -  weren't
T/3. they were voltak  -  weren't
JÖVŐ
személyes névmás
létige "jövő idejű" alakja
jelentése
névmás + létige összevonva
létige + not összevonva
E/1. I (will) be leszek  -   - 
E/2. you (will) be leszel  -   - 
E/3. he (will) be lesz  -   - 
E/3. she (will) be lesz  -   - 
E/3. it (will) be lesz  -   - 
T/1. we (will) be leszünk  -   - 
T/2. you (will) be lesztek  -   - 
T/3. they (will) be lesznek  -   -