Egyszerű Jövő (Future Simple)

Felépítése: ALANY+WILL+IGE (főnévi igenév alakban, tehát ragok nélkül)
Segédigéje: will (tagadott alakban: won't)
Használata: Az egyszerű jövő időt egyszeri és rendszeres, szokásos jövő idejű cselekvés, vagy állapot kifejezésére használjuk.

 

I will call you at 7.30. 7.30-kor hívni foglak.

She will come next week. Jövő héten el fog jönni.

Mary and Steve will divorce. Mary és Steve el fognak válni.

I will buy bread. Veszek majd kenyeret.

I will be 32 next month. Jövő hónapban leszek 32 éves.

John won't like the idea. Johnnak nem fog tetszeni az ötlet.

Bruce won't get up till 11. Bruce nem fog felkelni 11-ig.

I won't read this book. Nem fogom elolvasni ezt a könyvet.

Will you water the flowers? Meg fogod locsolni a virágokat?

Where will they live? Hol fognak lakni?

Who will you meet tomorrow? Kivel fogsz találkozni holnap?

 

Az igék első szótári alakja (IGE1.) és a főnévi igenév alakja (IGE) között az a különbség, hogy a főnévi igenév nem vesz fel ragot, míg az első alak bizonyos esetekben igen. (Pl: She likes animals.) Ebben az igeidőben az igék nem kapnak végződést.

Tagadó mondatokban a will segédige után egy not tagadószó áll, ezek összevonhatók.

will + not = won't

Jerry won't work next week. Jerry nem fog dolgozni jövő héten.

We won't be at home at the weekend. Nem leszünk otthon a hétvégén.

They won't catch the train. Nem fogják elérni a vonatot.

 

Kérdő mondatok esetében a will segédige az alany elé kerül.

Will you visit us some time? Meg fogsz látogatni minket valamikor?

When will the plane take off? Mikor fog a gép felszállni?

How will they get a ticket? Hogyan fognak jegyet szerezni?

 

A létige (be) alakja minden számban és személyben: (will) be

Tom will be here soon. Tom hamarosan itt lesz.

I will be a doctor. Orvos leszek.

The letter will be on the table. A levél az asztalon lesz.

Will they be there? Ott lesznek?

Where will the dinner be? Hol lesz a vacsora?

Who will be the first? Ki lesz az első?

I won't be on time. Nem leszek pontos.

She won't be in the building. Nem lesz az épületben.

 

Az egyszerű jövő időben lehet ugyanazokat az időhatározókat használni, amiket az egyszerű jelenben.

always - mindig
usually - általában, rendszerint
frequently - rendszeresen
often - gyakran
sometimes - néha
rarely - ritkán
seldom - ritkán
never - soha


every day - minden nap
every week - minden héten
every month - minden hónapban
every year - minden évben
on Mondays - hétfőnként
once a week - egyszer egy héten
twice a year - kétszer egy évben
three times a month - háromszor egy hónapban
four times a day - négyszer egy nap

(on) Sunday - vasárnap
Monday - hétfőn
Tuesday - kedden
Wednesday - szerdán
Thursday - csütörtökön
Friday - pénteken
Saturday - szombaton

(in) January - januárban
February - februárban
March - márciusban
April - áprilisban
May - májusban
June - júniusban
July - júliusban
August - augusztusban
September - szeptemberben
October - októberben
November - novemberben
December - decemberben

in the morning - reggel, délelőtt
in the afternoon - délután
in the evening - este
at night - éjszaka
at noon - délben
at midnight - éjfélkor
at the weekend - hétvégén

in 1990 - 1990-ben

in winter - télen
spring - tavasszal
summer - nyáron
autumn - ősszel

Ezeken kívül még a leggyakoribbak:


tomorrow - holnap
next week - jövő héten
next month - jövő hónapban
next year - jövőre
next March - jövő márciusban
in 3 days - 3 nap múlva
in 5 months - 5 hónap múlva