CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDATOK (ADVERBIAL CLAUSES OF PURPOSE)

(azért, hogy..., abból a célból, hogy...)

TO / IN ORDER TO / SO AS TO

A három szerkezet használata megegyezik.

A célhatározói mellékmondat ebben az esetben csupán egy TO+IGE szerkezetből (infinitív) áll, viszont használata korlátozott. Akkor használhatjuk, ha a két cselekvés végzője megegyezik, mivel a célhatározói mellékmondat nem tartalmaz alanyt, tehát a főmondaté vonatkozik rá.

Mary travelled to Paris to see the Eiffel Tower.
Mary elutazott Párizsba, hogy (ő, Mary) lássa az Eiffel Tornyot.

We took a taxi to catch the plane.
Taxiba szálltunk, hogy elérjük a gépet.

Jason goes swimming every day to keep fit.
Jason mindennap úszni jár, hogy jó kondícióban legyen.

I am not here to solve your problems.
Nem azért vagyok itt, hogy megoldjam a problémáidat.

We joined the bowling club in order to take part in the championship.
Azért csatlakoztunk a bowling klubhoz, hoy részt vegyünk a bajnokságban.

Bill bought a new TV set so as to watch films in the bedroom too.
Bill vett egy új TV-t, hogy a hálóban is filmezzen.

I had a coffee so as not to be so sleepy.
Ittam egy kávét, hogy ne legyek olyan álmos.

I went to the party to meet Tom.
Elmentem a buliba, hogy találkozzak Tommal.

I didn't go to the party to meet Tom.
Nem mentem el a buliba, hogy találkozzak Tommal.

I went to the party not to meet Tom.
Elmentem a buliba, hogy ne találkozzak Tommal.

I didn't go to the party not to meet Tom.
Nem mentem el a buliba, hogy ne találkozzak Tommal.


SO THAT / IN ORDER THAT

A két szerkezet használata megegyezik.

Ebben az esetben a két tagmondat (a fő- és a célhatározói mellékmondat) alanya eltérhet (de nem kötelezően). Ügyelni kell arra, azonban, hogy a mellékmondatok mindig tartalmazzák az alábbi segédigék valamelyikét:

will/would/can/could/may/might

I rented a car so that we could travel around Scotland.
Autót béreltem, hogy körbeautózzuk Skóciát.

We are redecorating one of our rooms so that Jenny can move in.
Felújítjuk az egyik szobánkat, hogy Jane beköltözhessen.

 

can/may: "hogy valaki csinálhasson valamit" (még aktuális, jelen idejű értelemben)

could/might: hogy valaki csinálhasson valamit (múltbeli történet, már nincs aktualitása)

will (ritkán shall): hogy csináljon valaki valamit (jelen vagy jövő idejű, mindenképpen még aktuális)

would: hogy csináljon valaki valamit (múltbeli történet, nincs aktualitása)

 

I have prepared some sandwiches so that the guests won't be hungry in the evening.
Készítettem néhány szendvicset, hogy a vendégek ne legyenek éhesek este (majd).

I prepared some sandwiches so that the guests wouldn't be hungry in the evening.
Készítettem néhány szendvicset, hogy a vendégek ne legyenek éhesek este (pl. tegnap).

She cleaned the house so that her mother wouldn't have to.
Kitakarította a házat, hogy az édesanyjának ne kelljen.

Philip has brought some newspapers so that we can look at the small ads.
Philip hozott néhány újságot, hogy megnézhessük az apróhirdetéseket.

I didn't watch the film so I could enjoy the book more.
Nem néztem meg a filmet, hogy jobban élvezhessem a könyvet.
(Megegyezik az alany, és kihagyható a that a szerkezetből.)